05.05.2022

ERATA la Regulamentul de concurs de selecție planuri de afaceri din cadrul proiectului Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” ID 139541

ERATA  la Regulamentul de concurs de selecție planuri de afaceri din cadrul proiectului Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” ID 139541

05.05.2022

Ca urmare a unei erori materiale strecurate in redactarea Anexei 3 la Regulamentul concursului de selectie a planurilor de afaceri,  se impune corectarea astfel :

1. Prelungirea datei limita de semnare a contractelor de subventie pentru implementarea planurilor de afaceri ale tuturor castigatorilor concursului de selectie planuri de afaceri este 27.05.2022; 

2. Prelungirea termenului de infiintare a firmelor propuse prin planul de afaceri ale tuturor castigatorilor concursului de selectie planuri de afaceri la 4  luni de zile de la publicarea rezultatelor selectiei.

Celelalte informatii referitoare la concursul de selectie a planului de afaceri raman neschimbate.

16.03.2022

Lista planuri de afaceri selectate in vederea finantarii

Dragi antreprenori, 

Publicam lista finala a planurilor de afaceri selectate in cadrul concursului de selecție planuri de afaceri din cadrul proiectului Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” - ID 139541, la data de 16.03.2022, urmare a solicitarii de retragere din activitatile in ce priveste semnarea contractului de subventie, adresata de catre candidatul nr. 4 la data de 15.03.2022.

Lista rezultat evaluare

20.12.2021

Anunt raport de evaluare FAZA B

Dragi participanti,

au fost publicate listele cu rezultatele fazei B din cadrul concursului de selectie de planuri de afaceri. Pentru detalii va rugam sa accesati urmatoarele documente:

 Lista rezultat evaluare
 Anexa 11 - Lista de rezerva 20.12.2021

16.12.2021

Erata la regulamentul de concurs POCU cod 139541

ERATA  la Regulamentul de concurs de selecție planuri de afaceri din cadrul proiectului Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” - ID 139541

16.12.2021

Ca urmare a unei erori materiale strecurate in redactarea Regulamentului de concurs de selectie planuri de afaceri  se impune corectarea Capitolului 1, punctul 1.3. Indicatori obligatorii, astfel: 

 

A.              La capitolul 1- punctul 1.3. Indicatori obligatorii se modifica indicatorul :

  • Nr. de locuri de muncă nou create de IMM sprijinite Min. 8
  • 1 loc de muncă / întreprindere ( 1 persoana participanta la proiect autoangajata)

 

Dupa cum urmeaza :

  • Nr. de locuri de muncă nou create de IMM sprijinite Min. 8
  • 1 loc de muncă / întreprindere (1 persoana din grupul tinta autoangajata sau 1 persoana din grupul tinta angajata)

 

B.              La capitol 1, punctul 1.3. Indicatori obligatorii  se corecteaza astfel:

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va asigura:

  • Autongajarea sau angajarea a cel puțin 1 persoană participanta in cadrul proiectului „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” POCU/827/5/2/ 139541, la cel târziu 12 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea obligatoriu domiciliu sau reședința, comunele Berești-Bistrița, Colonești, Damienești, Filipeni, Oncești, Parincea, Prajești și Săucești, județul Bacău.
  • Implementarea planului de afaceri si realizarea tuturor cheltuielilor aferente înființării și funcționării întreprinderii în maximum 16 luni de la înființare / semnarea contractului de ajutor de minimis;
  • Continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă pe parcursul perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni după primul an de implementare in conformitate cu prevederile contractului de subventie;
  • Funcționarea întreprinderii pe o perioadă de minimum 12 de luni de la finalizarea proiectului prin asigurarea menținerii destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis.

 

Anexam prezentei :

Regulament-concurs_16.12.2023

15.12.2021

Erata la regulamentul de concurs POCU cod 139541

ERATA 15.12.2021

ERATA la Regulamentul de concurs de selecție planuri de afaceri din cadrul proiectului Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” ID 139541 - 14.12.2021

PENTRU A VIZUALIZA REGULAMENTUL CONCURSULUI SI ANEXA 8_FISA EVALUARE FAZA B ACCESATI URMATOARELE DOCUMENTE

Erata la Regulament concurs selectie - 15.12.2021

Regulament concurs 15.12.2021

Anexa 8 - Fisa evaluare FAZA B 15.12.2021

 

Ca urmare a unei erori materiale strecurate in redactarea Regulamentului de concurs de selectie planuri de afaceri se impune corectarea Capitolului 2- punctul 2.3.FAZA B, astfel:

A. La capitolul 2- punctul 2.3.FAZA B - evaluarea tehnică și financiară, se corecteaza paragraful astfel : Planul de afaceri (Anexa 1 și Anexa 2) va fi punctat de la 0 - 127 pct.;

B. La capitol punctul 2.3.FAZA B CRITERII DE EVALUARE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ se corecteaza FISA EVALUARE FAZA B, astfel:

1. Linia - Experiența aplicantului Punctaj maxim -se corecteaza 10 puncte

2. Linia - Descrierea produsului / serviciului- Planul de afaceri prezintă informații clare, coerente, detaliate, justificate privind produsul / serviciul (resurse, cantități, nevoie, flux tehnologic etc). Produsul / serviciul este necesar la nivel de regiune / județ iar planul de afaceri justifică cu date cantitative acest lucru -se corecteaza - 12 puncte

3. Liniile

Concordanța cu TEMA SECUNDARĂ: REDUCEREA POLUĂRII ȘI EMISII SCĂZUTE DE CARBON-1pct

Planul de afaceri prevede activități concrete de sprijinire a tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor-1pct

Planul de afaceri NU prevede activități concrete de sprijinire a tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor-0 pct

se corecteaza dupa cum urmeaza:

Concordanța cu TEMA SECUNDARĂ: EGALITATE DE ȘANSE ȘI TRATAMENT 1 pct

Planul de afaceri prevede activități concrete de EGALITATE DE ȘANSE ȘI TRATAMENT 1 pct

Planul de afaceri NU prevede activități concrete de EGALITATE DE ȘANSE ȘI TRATAMENT 0 pct

4. Linia Total se corecteaza 127 puncte

Anexam prezentei :

Regulament-concurs

Anexa 8_Fisa evaluare FAZA B

15.12.2021

Anunt raport de evaluare FAZA A

Anunt raport de evaluare FAZA A

Ca urmare a evaluării condițiilor de eligibilitate pentru dosarele / aplicațiile depuse în cadrul concursului de planuri de afaceri, regasiti rezultatul evaluarii accesand documentul urmator:

Anexa 7 - Raport evaloare FAZA A

14.12.2021

Regulament Contestatii

Concurs de selec?ie planuri de afaceri din cadrul proiectului Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de saracie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei”ID 139541.
Rezultatele anuntate de juriu pot fi contestate in termen de 2 zile de la data trimiterii rezultatelor prin e-mail de catre administratorul schemei de minimis.

CONTESTATIILE se vor transmite in intervalul de date 20.12.2021 - 22.12.2021.
Contestatiile vor trebui formulate în limba româna, si vor trebui sa contina justificarea contestatiei.

PENTRU A VIZUALIZA REGULAMENTUL CONTESTATII SI FORMULARUL SOLUTIONARE CONTESTATIE ACCESATI URMATOARELE LINK-uri:

 Regulament contestatii
 Formular solutionare contestatie

Contestatiile trebuie formulate in scris, semnate si datate si vor fi transmise pe email la adresa antreprenoriat139541@gmail.com.


Contestatiile se vor transmite catre comisia de solutionare a contestatiilor care va avea in componenta: Membrii juriului concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de saracie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” ID 139541.


Comisia va putea propune urmatoarele solutii:
- Sa respinga contestatia si în acest caz va trebui sa motiveze decizia,
- Sa admita contestatia si în acest caz, sa reevalueze dosarul de finantare, sau sa continue evaluarea acestuia.

Analiza contestatiilor din faza B va avea loc in data de 23.12.2021.

Solutionarea contestatiilor va fi adusa la cunostinta candidatilor în cel mai scurt timp posibil.


Manager de proiect,
Catalin - Valentin Mihaescu

14.12.2021

Erata

ERATA
la anuntul publicat de catre DATA SERV ACCOUNTING SRL, cu privire la lansarea concursului de selecție planuri de afaceri din cadrul proiectului Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei”ID 139541.
In cuprinsul anuntului publicat in data de 10.12.2021 in loc de:
Potențiali aplicanți: persoanele care au participat la cursul competente antreprenoriale, derulat în cadrul proiectului „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” ID 139541 se pot înscrie în cadrul concursului de selecție planuri de afaceri, respectând Regulamentul de concurs (atașat).
Durată concurs: 11.12.2021 (ora 09:00) – 13.12.2021 (ora 18:00).
Termen limită de transmitere a dosarului de concurs: 13.12.2021(ora 18.00).
SE VA CITI:
Potențiali aplicanți: persoanele care au participat la cursul competente antreprenoriale, derulat în cadrul proiectului „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” ID 139541 se pot înscrie în cadrul concursului de selecție planuri de afaceri, respectând Regulamentul de concurs (atașat).
Durată concurs: 11.12.2021 (ora 09:00) – 13.12.2021 (ora 18:00).
Termen limită de transmitere a dosarului de concurs: 13.12.2021 (ora 18:00).

08.12.2021

Concurs de selectie planuri de afaceri in cadrul proiectului

DATA SERV ACCOUNTING SRL, anunta lansarea concursului de selectie planuri de afaceri din cadrul proiectului Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de saracie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei”ID 139541.

Potentiali aplicanti: persoanele care au participat la cursul competente antreprenoriale, derulat în cadrul proiectului „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de saracie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” ID 139541 se pot înscrie în cadrul concursului de selectie planuri de afaceri, respectând Regulamentul de concurs (atasat).

Durata concurs: 11.12.2021 (ora 09:00) - 13.12.2018 (ora 18:00).
Termen limita de transmitere a dosarului de concurs: 13.12.2018 (ora 21:00).

Dosarul de concurs va cuprinde minim:
- Anexa 0 Formular de înscriere (model în cadrul Regulamentului de Concurs)- completat, format pdf, semnata si datata
- Anexa 1 Planul de afaceri (model în cadrul Regulamentului de Concurs)- completat, format pdf, semnat si datat
- Anexa 2 Buget (model în cadrul Regulamentului de Concurs)- completat, format pdf, semnat si datat. Anexa 2 Buget se va transmite si in format editabil, astfel incat sa se poata verifica mai usor
- Anexa 3 Declaratie angajament (model în cadrul Regulamentului de Concurs)- completat, format pdf, semnat si datat
- Copie CI (document identitate valabil în România)- format pdf
- CV aplicant (în limba româna)- completat, format pdf, semnat si datat
Dosarul de concurs se va transmite:
- Electronic prin email la urmatoarea adresa: antreprenoriat139541@gmail.com, mentionând în titlul email-ului: DOSAR CONCURS.
sau
- Prin posta la adresa: România, Municipiul Bucure?ti, sector 4, Data Serv Accounting S.R.L. Calea Vacaresti Nr. 238, Bl. 71, Sc. B, Etaj 3, Ap. 43, mentionând pe plic: DOSAR CONCURS.
- In cazul in care planul de afaceri a fost selectat pentru finantare sau se afla pe lista de rezerva, toate documentele se vor transmite in original, prin posta la adresa: România, Municipiul Bucure?ti, sector 4, Data Serv Accounting S.R.L. Calea Vacaresti Nr. 238, Bl. 71, Sc. B, Etaj 3, Ap. 43.
- In faza de evaluare vor intra toate dosarele care s-au transmi electronic.
Important: dupa transmiterea dosarului, va rugam sa ne contactati telefonic la numarul de telefon 0722844931, în cazul în care nu primiti email de confirmare din partea noastra.
Va rugam sa aveti grija ca documentele sa ajunga pâna la ora maxima indicata (13.12.2021, ora 18:00), motiv pentru care va recomandam sa transmiteti documentele în asa fel încât ele sa ajunga la destinatar în termenul indicat. Proiectele care vor ajunge pe email dupa data de 13.12.2021, ora 18:00, nu vor intra în competitie. Nu ne asumam raspunderea pentru eventuale întârzieri în livrarea mesajelor / dosarelor.
Pe durata depunerii dosarelor de concurs, organizatorul concursului va asigura suport administrativ potentialilor participanti la competitie, raspunzând telefonic sau prin email la clarificarile de natura procedurala / administrativa privind modalitatea de înscriere în concurs. Pentru informatii în acest sens, puteti contacta organizatorul de concurs la telefon: 0722844931, email: anteprenoriat139541@gmail.com.
Selectia: conform celor prezentate în Metodologia de selectie, inclusa în Regulamentul de concurs.

!!! Va recomandam sa consultati cu atentie Regulamentul de concurs.

Calendar concurs:
DEPUNERE 11.12.2021 ora 9:00 - 13.12.2021 ora 18:00
Evaluare FAZA A - eligibilitate 14.12.2021 - 15.12.2021
Evaluare FAZA B - tehnico-financiara 16.12.2021 - 19.12.2021
CONTESTATII 20.12.2021 - 22.12.2021
Analiza contestatii faza B 23.12.2021
REZULTATE FINALE 24.12.2021
(din cerere) Schema calendar de selectie:
- Faza A: durata evaluare candidaturi 2 zile;
- Faza B: durata evaluare candidaturi 4 zile; termen contestatii: 2 zile; raspunsuri si rezultate finale: 2 zile.

Planul de afaceri este primul pas spre FINANTAREA PENTRU PROPRIA AFACERE!

Lista anexe:

 Anexa 0 - Formular inscriere (format MS Word)
 Anexa 1 - Plan afaceri (format MS Word)
 Anexa 2 - Buget plan afaceri (format MS Word)
 Anexa 3 - Declaratie de angajament (format MS Word)
 Regulament concurs
 Regulament contestatii
 Formular solutionare contestatie
 Anexa 0 - Formular inscriere
 Anexa 1 - Plan afaceri
 Anexa 2 - Buget plan afaceri
 Anexa 3 - Declaratie de angajament
 Anexa 4 - Lista cheltuieli eligibile
 Anexa 5 - Coduri CAEN
 Anexa 6 - Fisa eligibilitate Faza A
 Anexa 7 - Raport evaluare Faza A
 Anexa 8 - Fisa evaluare Faza B
 Anexa 9 - Lista planuri de afaceri selectate
 Anexa 10 - Lista de rezerva
 Anexa 11 - Decizie numire juriu
 Anexa 12 - Declaratie juriu
 Anexa 13 - Ghid AP 5 OS 5.2
 Anexa 14 - Schema de miminis 5.2
 Anexa 15 - Contract de subventie model

15.06.2021

Relaxarea post-COVID aduce multe activitati de socializare pentru 250 de persoane din zona Colinele Tutovei, judetul Bacau

Locuitorii comunelor Beresti-Bistrita, Colonesti, Damienesti, Filipeni, Oncesti, Parincea, Prsjesti si Saucesti din judetul Bacau vor beneficia timp de 2 ani si jumatate de diverse activitati menite sa le creasca calitatea vietii si sa le diversifice sursele de venit. Masurile integrate de sprijin pentru cele 250 de persoane vizate vor fi implementate în cadrul proiectului „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de saracie, cu domiciliul pe raza GAL Colinele Tutovei” ID 139541, cofinantat din FSE prin POCU 2014-2020.

Proiectul este implementat de Sc Data Serv Accounting SRL din Bucuresti (lider de proiect), Asociatia Grup de Actiune Localt „Colinele Tutovei” – Afj din Saucesti, jud. Bacau (partener 1) si Asociatia ARTE 21 – Povestile lumii din Bucuresti (partener 2) timp de 30 de luni (27.04.2021-26.10.2023). Bugetul proiectul este de 4.781.788.50 lei din care 4.438.188,25 lei finantare nerambursabila europeana, 233.588,83 lei finantare nerambursabila de la bugetul national si 110.011,42 lei cofinantarea beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului este reducerea cu 250 a numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala, cu domiciliul în comunele Beresti-Bistrita, Colonesti, Damienesti, Filipeni, Oncesti, Parincea, Prajesti si Saucesti din judetul Bacau (care se afla pe teritoriul vizat de SDL Colinele Tutovei), prin implementarea de masuri integrate în contextul mecanismului DLRC, timp de 30 de luni.

Rezultatul asteptat al proiectului este numarul redus cu 250 de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata rurala formata din comunele Beresti-Bistrita, Colonesti, Damienesti, Filipeni, Oncesti, Parincea, Prajesti si Saucesti din judetul Bacau, prin implementarea masurilor integrate – servicii sociale, ocupare, cresterea coeziunii sociale – în contextul mecanismului DLRC.

Grupul tinta al proiectului este format din 250 de persoane adulte aflate în risc de saracie sau excluziune sociala cu domicilul în comunele Beresti-Bistrita, Colonesti, Damienesti, Filipeni, Oncesti, Parincea, Prajesti si Saucesti, judetul Bacau. Cele 250 de persoane vor beneficia de servicii sociale în cadrul Centrului de zi de socializare si petrecere a timpului din Prajesti care a fost finantat ca investitie hard prin PNDR 2014-2020 în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Colinele Tutovei si care va fi operationalizat prin proiectul care face obiectului prezentului comunicat de presa. De asemenea, 125 de persoane din grupul tinta vor beneficia de masuri de sprijin în vederea ocuparii sau auto-ocuparii astfel: 100 de persoane vor beneficia de servicii de insertie pe piata muncii (consiliere si orientare profesionala, formare profesionala, medierea muncii), 25 de persoane vor fi formate în domeniul antreprenorial, iar 8 dintre acestea vor primi finan?are în valoare de 17.000 euro pentru înfiintarea propriilor întreprinderi. Toate cele 250 de persoane din grupul tinta vor participa la cursul de voluntariat din proiect si vor fi implicate în activitati de incluziune si coeziune sociala.

Marti, 15 iunie 2021 începând cu ora 11.00, la Primaria Comunei Prajesti (Localitatea Prajesti, jud. Bacau), va avea loc conferinta de deschidere a proiectului.

Vor participa:
Oficialitatile locale din comunele Beresti-Bistrita, Colonesti, Damienesti, Filipeni, Oncesti, Parincea, Prajesti si Saucesti, judetul Bacau
Petre Damian JICU – Primar comuna Prajesti
Catalin Valentin MIH?ESCU – Director general SC Data Serv Accounting SRL si Manager de proiect
Ion CIOCAN – Presedinte din partea Asociatiei Grup de Actiune Locala „Colinele Tutovei” – Afj
Bogdan Ovidiu SOLOMON – Manager GAL din partea Asociatiei Grup de Actiune Local? „Colinele Tutovei” – Afj
Ovidiu Adrian CIOCLOV – Coordonator tehnic din partea Asociatiei ARTE 21 – Povestile lumii

Dupa alocutiunile de bun-venit si prezentarea proiectului, va urma o sesiune de întrebari si raspunsuri pentru detalierea aspectelor privind implementarea proiectului.

Aboneaza-te

Aboneaza-te la newsletter