20.04.2022

Erata

La anuntul publicat de catre DATA SERV ACCOUNTING SRL, cu privire la lansarea concursului de selecție planuri de afaceri din cadrul proiectului Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei”ID 139541.In cuprinsul anuntului publicat in data de 10.12.2021 in loc de:Potențiali aplicanți: persoanele care au participat la cursul competente antreprenoriale, derulat în cadrul proiectului „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” ID 139541 se pot înscrie în cadrul concursului de selecție planuri de afaceri, respectând Regulamentul de concurs (atașat).Durată concurs: 11.12.2021 (ora 09:00) - 13.12.2018 (ora 18:00).
Termen limită de transmitere a dosarului de concurs: 13.12.2018 (ora 21:00).SE VA CITI:Potențiali aplicanți: persoanele care au participat la cursul competente antreprenoriale, derulat în cadrul proiectului „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” ID 139541 se pot înscrie în cadrul concursului de selecție planuri de afaceri, respectând Regulamentul de concurs (atașat).Durată concurs: 11.12.2021 (ora 09:00) - 13.12.2021 (ora 18:00). Termen limită de transmitere a dosarului de concurs: 13.12.2021 (ora 18:00).

20.04.2022

Anunt lansare concurs selectie planuri de afaceri

Dragi participanti, au fost publicate listele cu rezultatele fazei B din cadrul concursului de selectie de planuri de afaceri. Pentru detalii va rugam sa accesati urmatoarele documente:


 Lista rezultat evaluare
 Anexa 11 - Lista de rezerva 20.12.2021

 

Anunt raport de evaluare FAZA A
Ca urmare a evaluării condițiilor de eligibilitate pentru dosarele / aplicațiile depuse în cadrul concursului de planuri de afaceri, regasiti rezultatul evaluarii accesand documentul urmator:

Anexa 7 - Raport evaloare FAZA A

ERATA 15.12.2021


ERATA la Regulamentul de concurs de selecție planuri de afaceri din cadrul proiectului Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” ID 139541 - 14.12.2021


PENTRU A VIZUALIZA REGULAMENTUL CONCURSULUI SI ANEXA 8_FISA EVALUARE FAZA B ACCESATI URMATOARELE DOCUMENTE


 Erata la Regulament concurs selectie - 14.12.2021
 Regulament concurs 14.12.2021
 Anexa 8 - Fisa evaluare FAZA B 14.12.2021


Ca urmare a unei erori materiale strecurate in redactarea Regulamentului de concurs de selectie planuri de afaceri se impune corectarea Capitolului 2- punctul 2.3.FAZA B, astfel:


A. La capitolul 2- punctul 2.3.FAZA B - evaluarea tehnică și financiară, se corecteaza paragraful astfel : Planul de afaceri (Anexa 1 și Anexa 2) va fi punctat de la 0 - 127 pct.;
B. La capitol punctul 2.3.FAZA B CRITERII DE EVALUARE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ se corecteaza FISA EVALUARE FAZA B, astfel:
1. Linia - Experiența aplicantului Punctaj maxim -se corecteaza 10 puncte
2. Linia - Descrierea produsului / serviciului- Planul de afaceri prezintă informații clare, coerente, detaliate, justificate privind produsul / serviciul (resurse, cantități, nevoie, flux tehnologic etc). Produsul / serviciul este necesar la nivel de regiune / județ iar planul de afaceri justifică cu date cantitative acest lucru -se corecteaza - 12 puncte
3. Liniile
Concordanța cu TEMA SECUNDARĂ: REDUCEREA POLUĂRII ȘI EMISII SCĂZUTE DE CARBON-1pct
Planul de afaceri prevede activități concrete de sprijinire a tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor-1pct
Planul de afaceri NU prevede activități concrete de sprijinire a tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor-0 pct
se corecteaza dupa cum urmeaza:
Concordanța cu TEMA SECUNDARĂ: EGALITATE DE ȘANSE ȘI TRATAMENT 1 pct
Planul de afaceri prevede activități concrete de EGALITATE DE ȘANSE ȘI TRATAMENT 1 pct
Planul de afaceri NU prevede activități concrete de EGALITATE DE ȘANSE ȘI TRATAMENT 0 pct
4. Linia Total se corecteaza 127 puncte
Anexam prezentei :
Regulament-concurs
Anexa 8_Fisa evaluare FAZA B

20.04.2022

Regulament Contestatii

Concurs de selecție planuri de afaceri din cadrul proiectului Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei”ID 139541.
Rezultatele anuntațe de juriu pot fi contestate in termen de 2 zile de la data trimiterii rezultatelor prin e-mail de către administratorul schemei de minimis.


CONTESTAȚIILE se vor transmite in intervalul de date 20.12.2021 - 22.12.2021.
Contestaţiile vor trebui formulate în limba română, si vor trebui să conţină justificarea contestaţiei.

PENTRU A VIZUALIZA REGULAMENTUL CONTESTATII SI FORMULARUL SOLUTIONARE CONTESTATIE ACCESATI URMATOARELE LINK-uri: Regulament contestatii
 Formular solutionare contestatie


Contestatiile trebuie formulate in scris, semnate si datate si vor fi transmise pe email la adresa antreprenoriat139541@gmail.com.Contestațiile se vor transmite către comisia de solutionare a contestatiilor care va avea in componenta: Membrii juriului concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” ID 139541.Comisia va putea propune următoarele soluţii:
- Să respingă contestaţia şi în acest caz va trebui să motiveze decizia,
- Să admită contestaţia şi în acest caz, să reevalueze dosarul de finanţare, sau să continue evaluarea acestuia.Analiza contestatiilor din faza B va avea loc in data de 23.12.2021.


Soluţionarea contestaţiilor va fi adusă la cunoştinţa candidatilor în cel mai scurt timp posibil.Manager de proiect,
Cătălin - Valentin Mihăescu

20.04.2022

Concurs de selecție planuri de afaceri in cadrul proiectului

DATA SERV ACCOUNTING SRL, anunță lansarea concursului de selecție planuri de afaceri din cadrul proiectului Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei”ID 139541.

 

Potențiali aplicanți: persoanele care au participat la cursul competente antreprenoriale, derulat în cadrul proiectului „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” ID 139541 se pot înscrie în cadrul concursului de selecție planuri de afaceri, respectând Regulamentul de concurs (atașat).Durată concurs: 11.12.2021 (ora 09:00) - 13.12.2018 (ora 18:00).
Termen limită de transmitere a dosarului de concurs: 13.12.2018 (ora 21:00).


Dosarul de concurs va cuprinde minim:
- Anexa 0 Formular de înscriere (model în cadrul Regulamentului de Concurs)- completat, format pdf, semnata si datata
- Anexa 1 Planul de afaceri (model în cadrul Regulamentului de Concurs)- completat, format pdf, semnat si datat
- Anexa 2 Buget (model în cadrul Regulamentului de Concurs)- completat, format pdf, semnat si datat. Anexa 2 Buget se va transmite si in format editabil, astfel incat sa se poata verifica mai usor
- Anexa 3 Declarație angajament (model în cadrul Regulamentului de Concurs)- completat, format pdf, semnat si datat
- Copie CI (document identitate valabil în România)- format pdf
- CV aplicant (în limba română)- completat, format pdf, semnat si datat
Dosarul de concurs se va transmite:
- Electronic prin email la următoarea adresa: antreprenoriat139541@gmail.com, menționând în titlul email-ului: DOSAR CONCURS.
sau
- Prin poștă la adresa: România, Municipiul București, sector 4, Data Serv Accounting S.R.L. Calea Vacaresti Nr. 238, Bl. 71, Sc. B, Etaj 3, Ap. 43, menționând pe plic: DOSAR CONCURS.
- In cazul in care planul de afaceri a fost selectat pentru finantare sau se afla pe lista de rezerva, toate documentele se vor transmite in original, prin poștă la adresa: România, Municipiul București, sector 4, Data Serv Accounting S.R.L. Calea Vacaresti Nr. 238, Bl. 71, Sc. B, Etaj 3, Ap. 43.
- In faza de evaluare vor intra toate dosarele care s-au transmi electronic.
Important: după transmiterea dosarului, vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul de telefon 0722844931, în cazul în care nu primiți email de confirmare din partea noastră.
Vă rugăm să aveți grijă ca documentele să ajungă până la ora maximă indicată (13.12.2021, ora 18:00), motiv pentru care vă recomandăm să transmiteți documentele în așa fel încât ele să ajungă la destinatar în termenul indicat. Proiectele care vor ajunge pe email după data de 13.12.2021, ora 18:00, nu vor intra în competiție. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale întârzieri în livrarea mesajelor / dosarelor.
Pe durata depunerii dosarelor de concurs, organizatorul concursului va asigura suport administrativ potențialilor participanți la competiție, răspunzând telefonic sau prin email la clarificările de natură procedurală / administrativă privind modalitatea de înscriere în concurs. Pentru informații în acest sens, puteți contacta organizatorul de concurs la telefon: 0722844931, email: anteprenoriat139541@gmail.com.
Selecția: conform celor prezentate în Metodologia de selecție, inclusă în Regulamentul de concurs.


!!! Vă recomandăm să consultați cu atenție Regulamentul de concurs.


Calendar concurs:
DEPUNERE 11.12.2021 ora 9:00 - 13.12.2021 ora 18:00
Evaluare FAZA A - eligibilitate 14.12.2021 - 15.12.2021
Evaluare FAZA B - tehnico-financiară 16.12.2021 - 19.12.2021
CONTESTAȚII 20.12.2021 - 22.12.2021
Analiza contestatii faza B 23.12.2021
REZULTATE FINALE 24.12.2021
(din cerere) Schemă calendar de selecție:
- Faza A: durată evaluare candidaturi 2 zile;
- Faza B: durată evaluare candidaturi 4 zile; termen contestații: 2 zile; răspunsuri și rezultate finale: 2 zile.


Planul de afaceri este primul pas spre FINANTAREA PENTRU PROPRIA AFACERE!

 

Lista anexe:

 

 Anexa 0 - Formular inscriere (format MS Word)
 Anexa 1 - Plan afaceri (format MS Word)
 Anexa 2 - Buget plan afaceri (format MS Word)
 Anexa 3 - Declaratie de angajament (format MS Word)
 Regulament concurs
 Regulament contestatii
 Formular solutionare contestatie
 Anexa 0 - Formular inscriere
 Anexa 1 - Plan afaceri
 Anexa 2 - Buget plan afaceri
 Anexa 3 - Declaratie de angajament
 Anexa 4 - Lista cheltuieli eligibile
 Anexa 5 - Coduri CAEN
 Anexa 6 - Fisa eligibilitate Faza A
 Anexa 7 - Raport evaluare Faza A
 Anexa 8 - Fisa evaluare Faza B
 Anexa 9 - Lista planuri de afaceri selectate
 Anexa 10 - Lista de rezerva
 Anexa 11 - Decizie numire juriu
 Anexa 12 - Declaratie juriu
 Anexa 13 - Ghid AP 5 OS 5.2
 Anexa 14 - Schema de miminis 5.2
 Anexa 15 - Contract de subventie model

20.04.2022

Relaxarea post-COVID aduce multe activități de socializare pentru 250 de persoane din zona Colinele Tutovei, județul Bacău

Locuitorii comunelor Berești-Bistrița, Colonești, Dămienești, Filipeni, Oncești, Parincea, Prăjești și Săucești din județul Bacău vor beneficia timp de 2 ani și jumătate de diverse activități menite să le crească calitatea vieții și să le diversifice sursele de venit. Măsurile integrate de sprijin pentru cele 250 de persoane vizate vor fi implementate în cadrul proiectului „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie, cu domiciliul pe raza GAL Colinele Tutovei” ID 139541, cofinanțat din FSE prin POCU 2014-2020.

 

Proiectul este implementat de Sc Data Serv Accounting SRL din București (lider de proiect), Asociația Grup de Acțiune Locală „Colinele Tutovei” – Afj din Săucești, jud. Bacău (partener 1) și Asociația ARTE 21 – Poveștile lumii din București (partener 2) timp de 30 de luni (27.04.2021-26.10.2023). Bugetul proiectul este de 4.781.788.50 lei din care 4.438.188,25 lei finanțare nerambursabilă europeană, 233.588,83 lei finanțare nerambursabilă de la bugetul national și 110.011,42 lei cofinanțarea beneficiarului.

 

Obiectivul general al proiectului este reducerea cu 250 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, cu domiciliul în comunele Berești-Bistrița, Colonești, Dămienești, Filipeni, Oncești, Parincea, Prăjești și Săucești din județul Bacău (care se află pe teritoriul vizat de SDL Colinele Tutovei), prin implementarea de măsuri integrate în contextul mecanismului DLRC, timp de 30 de luni.

 

Rezultatul așteptat al proiectului este numărul redus cu 250 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată rurală formata din comunele Berești-Bistrița, Colonești, Dămienești, Filipeni, Oncești, Parincea, Prăjești și Săucești din județul Bacău, prin implementarea măsurilor integrate – servicii sociale, ocupare, creșterea coeziunii sociale – în contextul mecanismului DLRC.

 

Grupul țintă al proiectului este format din 250 de persoane adulte aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială cu domicilul în comunele Berești-Bistrița, Colonești, Dămienești, Filipeni, Oncești, Parincea, Prăjești și Săucești, județul Bacău. Cele 250 de persoane vor beneficia de servicii sociale în cadrul Centrului de zi de socializare și petrecere a timpului din Prăjești care a fost finanțat ca investiție hard prin PNDR 2014-2020 în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Colinele Tutovei și care va fi operaționalizat prin proiectul care face obiectului prezentului comunicat de presă. De asemenea, 125 de persoane din grupul țintă vor beneficia de măsuri de sprijin în vederea ocupării sau auto-ocupării astfel: 100 de persoane vor beneficia de servicii de inserție pe piața muncii (consiliere și orientare profesională, formare profesională, medierea muncii), 25 de persoane vor fi formate în domeniul antreprenorial, iar 8 dintre acestea vor primi finanțare în valoare de 17.000 euro pentru înființarea propriilor întreprinderi. Toate cele 250 de persoane din grupul țintă vor participa la cursul de voluntariat din proiect și vor fi implicate în activități de incluziune și coeziune socială.

 

Marți, 15 iunie 2021 începând cu ora 11.00, la Primăria Comunei Prăjești (Localitatea Prăjești, jud. Bacău), va avea loc conferința de deschidere a proiectului.

 

Vor participa:
Oficialitățile locale din comunele Berești-Bistrița, Colonești, Dămienești, Filipeni, Oncești, Parincea, Prăjești și Săucești, județul Bacău
Petre Damian JICU – Primar comuna Prăjești
Cătălin Valentin MIHĂESCU – Director general SC Data Serv Accounting SRL și Manager de proiect
Ion CIOCAN – Președinte din partea Asociației Grup de Acțiune Locală „Colinele Tutovei” – Afj
Bogdan Ovidiu SOLOMON – Manager GAL din partea Asociației Grup de Acțiune Locală „Colinele Tutovei” – Afj
Ovidiu Adrian CIOCLOV – Coordonator tehnic din partea Asociației ARTE 21 – Poveștile lumii

 

După alocuțiunile de bun-venit și prezentarea proiectului, va urma o sesiune de întrebări și răspunsuri pentru detalierea aspectelor privind implementarea proiectului.

Aboneaza-te

Aboneaza-te la newsletter