Proiecte

Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie, cu domiciliul pe raza GAL Colinele Tutovei

Stagii de practica pentru elevii din invatamantul tehnic - Calificari in servicii, ID 130788

TechJobs - Stagii de practica pentru studentii Universitatii Tehnice "Gh Asachi" din Iasi intr-un mediu de lucru real, ID 133398

Contact