Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie, cu domiciliul pe raza GAL Colinele Tutovei, ID 139541

Uniunea Europeana Logo
Guvernul Romaniei Logo
Instrumente Structurale 2014-2020 Logo

Relaxarea post-COVID aduce multe activități de socializare pentru 250 de persoane
din zona Colinele Tutovei, județul Bacău

Locuitorii comunelor Berești-Bistrița, Colonești, Dămienești, Filipeni, Oncești, Parincea, Prăjești și Săucești din județul Bacău vor beneficia timp de 2 ani și jumătate de diverse activități menite să le crească calitatea vieții și să le diversifice sursele de venit. Măsurile integrate de sprijin pentru cele 250 de persoane vizate vor fi implementate în cadrul proiectului „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie, cu domiciliul pe raza GAL Colinele Tutovei” ID 139541, cofinanțat din FSE prin POCU 2014-2020.

Proiectul este implementat de Sc Data Serv Accounting SRL din București (lider de proiect), Asociația Grup de Acțiune Locală „Colinele Tutovei” – Afj din Săucești, jud. Bacău (partener 1) și Asociația ARTE 21 – Poveștile lumii din București (partener 2) timp de 30 de luni (27.04.2021-26.10.2023). Bugetul proiectul este de 4.781.788.50 lei din care 4.438.188,25 lei finanțare nerambursabilă europeană, 233.588,83 lei finanțare nerambursabilă de la bugetul national și 110.011,42 lei cofinanțarea beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului este reducerea cu 250 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, cu domiciliul în comunele Berești-Bistrița, Colonești, Dămienești, Filipeni, Oncești, Parincea, Prăjești și Săucești din județul Bacău (care se află pe teritoriul vizat de SDL Colinele Tutovei), prin implementarea de măsuri integrate în contextul mecanismului DLRC, timp de 30 de luni.

Rezultatul așteptat al proiectului este numărul redus cu 250 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată rurală formata din comunele Berești-Bistrița, Colonești, Dămienești, Filipeni, Oncești, Parincea, Prăjești și Săucești din județul Bacău, prin implementarea măsurilor integrate – servicii sociale, ocupare, creșterea coeziunii sociale – în contextul mecanismului DLRC.

Grupul țintă al proiectului este format din 250 de persoane adulte aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială cu domicilul în comunele Berești-Bistrița, Colonești, Dămienești, Filipeni, Oncești, Parincea, Prăjești și Săucești, județul Bacău. Cele 250 de persoane vor beneficia de servicii sociale în cadrul Centrului de zi de socializare și petrecere a timpului din Prăjești care a fost finanțat ca investiție hard prin PNDR 2014-2020 în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Colinele Tutovei și care va fi operaționalizat prin proiectul care face obiectului prezentului comunicat de presă. De asemenea, 125 de persoane din grupul țintă vor beneficia de măsuri de sprijin în vederea ocupării sau auto-ocupării astfel: 100 de persoane vor beneficia de servicii de inserție pe piața muncii (consiliere și orientare profesională, formare profesională, medierea muncii), 25 de persoane vor fi formate în domeniul antreprenorial, iar 8 dintre acestea vor primi finanțare în valoare de 17.000 euro pentru înființarea propriilor întreprinderi. Toate cele 250 de persoane din grupul țintă vor participa la cursul de voluntariat din proiect și vor fi implicate în activități de incluziune și coeziune socială.

Marți, 15 iunie 2021 începând cu ora 11.00, la Primăria Comunei Prăjești (Localitatea Prăjești, jud. Bacău), va avea loc conferința de deschidere a proiectului.

Vor participa:
Oficialitățile locale din comunele Berești-Bistrița, Colonești, Dămienești, Filipeni, Oncești, Parincea, Prăjești și Săucești, județul Bacău
Petre Damian JICU – Primar comuna Prăjești
Cătălin Valentin MIHĂESCU – Director general SC Data Serv Accounting SRL și Manager de proiect
Ion CIOCAN – Președinte din partea Asociației Grup de Acțiune Locală „Colinele Tutovei” – Afj
Bogdan Ovidiu SOLOMON – Manager GAL din partea Asociației Grup de Acțiune Locală „Colinele Tutovei” – Afj
Ovidiu Adrian CIOCLOV – Coordonator tehnic din partea Asociației ARTE 21 – Poveștile lumii

După alocuțiunile de bun-venit și prezentarea proiectului, va urma o sesiune de întrebări și răspunsuri pentru detalierea aspectelor privind implementarea proiectului.


Postari Facebook - Centrul de zi Colinele Tutovei

12-07-2021

Metodologia de selectie S.A 3.1


15-06-2021

Conferința de lansare a proiectului "Centrul de zi Colinele Tutovei, POCU Cod 139541 este in desfășurare. Multumim Primariei Prajesti, Bacau pentru gazduire!


14-06-2021

Sesiuni de informare activitate S.A. 3.1


11-06-2021

Marți, 15 iunie 2021 începând cu ora 11.00, la Primăria Comunei Prăjești (Localitatea Prăjești, jud. Bacău), va avea loc conferința de deschidere a proiectului. Comunicat de presa https://stiribc.ro/


11-06-2021

INVITAȚIE Data Serv Accounting SRL vă invită să participaţi la sesiunile de informare privind oportunitatea de a participa la programul de antreprenoriat din cadrul activității SA3.1. Acordarea de sprijin persoanelor din GT pentru infiintarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin prin consiliere in elaborarea unui plan de afaceri si suport in infiintarea companiei. Activitatea SA3.1. va cuprinde desfasurarea cursului autorizat de competente antreprenoriale, actiuni de consiliere, consultanta, mentorat, sprijin pentru elaborarea planului de afaceri, analiza si selectarea planurilor de afaceri viabile, suport in infiintarea firmei. Calendarul sesiunilor de informare este: Primaria Comunei Saucesti- 14 iunie 2021-ora 12:00-13:00 Primaria Comunei Beresti-Bistrita - 14 iunie 2021 -ora 15:00-16:00 Primaria Comunei Prajesti - 15 iunie 2021 -ora 14:00-16:00 Primaria Comunei Damienesti- 16 iunie -ora 15:00-16:00 Primaria Comunei Colonesti – 17 iunie -ora 12:00-13:00 Primaria Comunei Filipeni- 17 iunie -ora 15:00-16:00 Primaria Comunei Parincea- 18 iunie -ora 10:00-12:00 Primaria Comunei Oncesti- 18 iunie -ora 13:00-14:00


11-06-2021

Conferințǎ lansare proiect POCU /827/5/2 139541 INVITAŢIE Avem plǎcerea de a vă invita să participați la Conferinta de lansare a proiectului : „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” care va avea loc în data de 15.06.2021 , de la ora 11:00, in localitatea la Primăria Comunei Prăjești (Localitatea Prăjești, jud. Bacău). Proiectul este implementat de către SC Data Serv Accounting SRL București in partenriat cu GAL Colinele Tutovei si Asociatia Arte 21 Povetile Lumii . Prin acest proiect ne propunem ca obiectiv general reducerea cu 250 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, cu domiciliul în comunele Berești-Bistrița, Colonești, Dămienești, Filipeni, Oncești, Parincea, Prăjești și Săucești din județul Bacău (care se află pe teritoriul vizat de SDL Colinele Tutovei), prin implementarea de măsuri integrate în contextul mecanismului DLRC, timp de 30 de luni. Pentru informatii suplimentare privind proiectul, vǎ rugam sǎ accesați pagina web a SC Data Serv Accounting SRL www.data-serv.ro


06-05-202106-05-202106-05-202106-05-202106-05-202106-05-202106-05-2021 Manager Proiect: Catalin Mihaescu Valentin

E-mail: catalin.mihaescu@data-serv.ro

 Mobil: +40 726 013 222

Contact